Menu

Smagfulde kvalitetsprodukter med god samvittighed

Ved alle A Clean Spirits produkter er der tænkt over produktets indflydelse på miljøet.

Smagfulde kvalitetsprodukter med god samvittighed

Ved alle A Clean Spirits produkter er der tænkt over produktets indflydelse på miljøet.

Smagfulde kvalitetsprodukter med god samvittighed

Ved alle A Clean Spirits produkter er der tænkt over produktets indflydelse på miljøet.

Smagfulde kvalitetsprodukter med god samvittighed

Ved alle A Clean Spirits produkter er der tænkt over produktets indflydelse på miljøet.

Fokus på miljøbelastning

Hos A Clean Spirit ser vi på hele værdikæden – fra råvarer, leverandører, producenter, transport, distribution til emballage og salg. For hver eneste produkt ser vi på, hvordan vi kan træffe det mest bæredygtige valg, der samtidig gør det muligt at sælge produktet til en fair pris.

Ansvarlighed

At handle ansvarligt i hver eneste del af værdikæden er en hjørnesten for os.

Vi har fuld opmærksomhed på vores påvirkning af samfundet og miljøet.

Tillid

Tillid til vores leverandører skaber tillid til vores produkt.

Det giver i alle henseender en god smag i munden.

Respekt

For os handler bæredygtighed i høj grad om respekt.

Respekt for miljøet, forbrugeren, producenten, samarbejds­partneren og kommende generationer.

Købmandsskab

Bæredygtighed og godt købmandsskab er ikke hinandens modsætninger.

Som pioner på vores felt vil vi bevise, at omlægning til en mere bæredygtig indkøbspraksis kan give økonomiske gevinster.

Bintu Singh

+45 27 28 95 35
bs@acleanspirit.dk

Morten Junker Skøtt

+45 60 73 92 89
contact@acleanspirit.dk

Designed by fingerspitz*