Menu
Privacy Policy

Privacy Policy & Cookie Policy

You can access the website without telling us who you are or providing any personal information about yourself.

What data do we collect and how do we use it?

In order to further develop and improve the A Clean Spirits website, we gather statistics on how users utilize the site. The statistics are used solely in aggregated form, for example, to see which pages and browsers our customers use the most, and they do not contain personal information about individual users’ activities on the site. A Clean Spirits website uses Google Analytics to collect visitor statistics and in this process, IP addresses are transmitted to Google. Google may also disclose this information to third parties where required by law or to third parties performing tasks for them. By visiting A Clean Spirits website, you accept the privacy terms of Google Analytics, which can be found below: Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cookies

The website uses cookies. Cookies are digital information packets that the website stores on your hard drive. The used cookie does not identify the individual user but rather the user’s terminal equipment, such as PC, mobile phone, etc. A cookie is not a program and does not contain viruses. The use of cookies does not compromise your security when using the website. If you do not wish for A Clean Spirit to identify your PC, mobile, etc., through cookies, you can disable the use of cookies in your browser. For each visit to the website – regardless of the presence of a cookie – A Clean Spirit records the user’s type of browser, operating system, host, and web addresses of the visited pages. This data is used in an aggregated and anonymous scheme for statistical analysis of the general use of the website. Necessary cookies ensure that the website is accessible by ensuring basic functions such as navigation. The website may not function properly without these cookies.

Other cookies require your permission. For this purpose, we use cookiebot. With permission in cookiebot, we reserve the right to use cookies to personalize advertisements and interact with our social media platforms, as well as to analyze our traffic. Therefore, we share information about the use of our website with our social media platforms. This also includes other data that you have provided to these platforms and that they have collected from your use of these platforms.

Contact, change, and update of the privacy and cookie policy

A Clean Spirit ApS is committed to continuously meeting the legal requirements for privacy protection. If you have any questions or comments about our privacy and cookie policy or how we use your personal information, you can contact us (see contact information under ‘Contact’).

If you cannot accept the privacy and cookie policy, please refrain from using this website.


//Dansk version//

Du kan tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt afgive personlige oplysninger om dig selv.

Hvilke data indsamler vi og hvordan anvender vi data?

For at kunne videreudvikle og forbedre A Clean Spirits hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest, og indeholder ikke personlige oplysninger om den enkelte brugers aktivitet på siden.
A Clean Spirits hjemmeside anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google.
Google kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på A Clean Spirits hjemmeside og fremgår herunder:
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=dk

Cookies

Hjemmesiden anvender cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens terminaludstyr fx pc, mobiltelefon etc. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Brugen af cookies kompromitterer ikke din sikkerhed ved at anvende hjemmesiden.
Hvis du ikke ønsker, at A Clean Spirit identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser.
For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – registrerer A Clean Spirit brugerens type af browser, styresystemet, værten (host) og webadresser på de sider, der besøges. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden.
Nødvendige cookies sikrer at hjemmesiden er tilgængelig ved at sikre basale funktioner så som navigation. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt ude disse cookies.

Andre cookies kræver din tilladelse. Hertil anvender vi cookiebot. Ved tilladelse i cookiebot forbeholder vi os ret til at anvende cookies til at personalisere reklamer og interagere med vores social media platforme, samt analysere vores trafik. Vi deler således information om brugen af vores hjemmeside med vores social media platforme. Dette omfatter også anden data, som du har afgivet til disse platforme, og som de har indsamlet fra din brug af disse platforme.

Kontakt, ændring og opdatering af privatlivs- og cookiepolitikken

A Clean Spirit ApS forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivs- og cookiepolitik, eller til hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du kontakte os (se kontaktoplysninger under ’Kontakt’).

Hvis du ikke kan acceptere privatlivs- og cookiepolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Designed by fingerspitz*